Finančná gramotnosť

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ

Názov projektu:

 

Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2022

 

Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica ad Váhom

 

Hlavný cieľ projektu: Výchova k podnikaniu

 

Čiastkové ciele:

-       zvýšiť odborné kompetencie pedagogických pracovníkov našej školy, študentov v oblasti podnikania, zdrojov financovania podnikania a orientáncia v platných zákonoch,

-       získať informácie a oboznámiť sa s možnosťami vytvorenia vlastnej firmy,

-       prepojiť poznatky z finančnej gramotnosti a naučiť sa vytvoriť strategický plán fungovania firmy

-       vymyslieť a aplikovať zaujímavý produkt na trh,

-       naučiť sa spolupracovať s konkurenciou, vedieť prezentovať svoju prácu a svoje postoje,

-       implementácia nadobudnutých vedomostí do osobného a profesionálneho života.

Časový harmonogram realizácie projektu

Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2022

Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica ad Váhom

 

Predpokladaný termín

aktivita

účasť

august –

september 2022

obstaranie – materiálne zabezpečenie pre potreby uskutočnenie projektu – nákup prezenčných panelov, vytvorenie vzdelávacích dokumentov

zabezpečí škola – koordinátori projektu

pedagógovia ekonomických predmetov

september -

november 2022

-     Workshop - vytvorenie študijných podkladov pre realizáciu školenia a vypracovanie otázok, úloh k testu

-     vzdelávania prostredníctvom prednášok

témy: Ako začať podnikať

 Legislatíva podnikania

 Strategický manažment, marketing firmy

-     ČO VIEM O PODNIKANÍ – test s otázkami o podnikaní

-     MOJA PRVÁ FIRMA -vytvorenie modelu vlastnej firmy s produktom ktorý bude propagovať školu s enviromentálnym zameraním

učitelia ekonomických predmetov v spolupráci s praxou

účasť na vzdelávaní -všetky skupiny projektu

 

 

 

všetky skupiny projektu

 

každá firma musí mať zloženie - učitelia, študenti a rodičia

december 2022

DEŇ NOVOVZNIKNUTÝCH FIRIEM

-     súťaž o najlepšiu novovzniknutú firmu

-     prezentácia novovzniknutých firiem s enviromentálnym produktov s logom školy v priestoroch školy

-     vyhodnotenie projektu.

učitelia, študenti, rodičia

 

 

 Študentská firma WAF, š.f.

Študentská firma 2.E. 3D tlač

Firma DMD holding SPŠ

Prezentácia novovzniknutých firiem

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Január 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31