Memorandum o vzájomnej spolupráci

Memorandum o vzájomnej spolupráci:
SAUER - DANFOSS a. s. Považská Bystrica - SPŠ Dubnica nad Váhom

memorandum