EPAS

https://www.europarl.europa.eu/slovakia/sk/mladez/epas.html

O SIETI EPAS

Cieľom vzdelávacieho programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (EPAS) je zvýšiť informovanosť študentov o európskej parlamentnej demokracii, úlohe Európskeho parlamentu a európskych hodnotách. Program ich tiež motivuje k tomu, aby sa aktívne zapájali do demokratických procesov EÚ. Zameriava sa na študentov s rôznym vzdelaním a sociálnym a geografickým pôvodom.

AKTIVITY

Školy vybrané do programu vymenúvajú učiteľov a študentov za tzv. senior, resp. junior ambasádorov. Tí potom zodpovedajú za realizáciu programu. Učitelia majú na starosti vzdelávací aspekt, najmä prípravu hodín venovaných európskej parlamentnej demokracii. Pedagógovia pritom môžu využívať interaktívne vzdelávacie materiály Európskeho parlamentu, ktoré zahŕňajú všeobecné informácie a fakty o EÚ, výcvik demokratických zručností a demokratickej účasti, simulačné hry či kvízy. Od učiteľov a študentov sa napríklad očakáva, že vytvoria informačnú službu EÚ, zorganizujú podujatia pri príležitosti Dňa Európy alebo vytvoria obsah na sociálne médiá. Takisto môžu osloviť poslancov Európskeho parlamentu, ďalších ambasádorov a partnerov alebo sa zapojiť do aktivít vo svojom okolí.

AKREDITÁCIE A ODMENY

Aktivity, ktoré škola zrealizovala, sú na konci každého školského roka predmetom hodnotenia. Po úspešnom ukončení programu sa školám udeľuje titul Ambasádorská škola. Senior a junior ambasádori zase dostanú certifikáty počas slávnostných podujatí organizovaných miestnymi styčnými kanceláriami Európskeho parlamentu. Tie sa často konajú aj za účasti poslancov Európskeho parlamentu, zástupcov vnútroštátnych a miestnych orgánov a partnerov. Učitelia a študenti môžu tiež dostať možnosť zúčastniť sa na schôdzach v Štrasburgu v rámci projektu Euroscola alebo na iných podujatiach organizovaných Európskym parlamentom v členských štátoch, Bruseli alebo Štrasburgu.


Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom má takmer 75. ročnú tradíciu. Bola založená v roku 1948. V súčasnej dynamickej dobe plnej techniky, táto škola vychováva študentov v odbore strojárstvo, mechatronika, elektrotechnika a technické a informatické služby v elektronike.

Okrem štúdia sa študenti venujú mnohým aktivitám, zapájajú sa do rôznych súťaží ako napríklad SOČ, ZENIT, Strojárska olympiáda, olympiáda z matematiky, z cudzích jazykov. Pri tom všetkom im ostáva čas na zapojenie sa do rôznych projektov a jedným z nich je aj projekt EPAS. V tomto projekte je škola po prvý krát, nielen junior ambasádori, ale aj ich spolužiaci sa zapájajú do rôznych aktivít, ktoré si našli miesto na našej škole, zároveň prinášajú zábavu aj nové poznatky. Sme radi, že môžeme byť súčasťou tohto projektu. 

 

Video 


9.5.2023

Pripomenuli sme si DEŇ EURÓPSKEJ ÚNIE. Ráno sme sa spoločne vybrali na hranice medzi Slovenskou a Českou republikou a postupne sa turistickou trasou dostali do prvej dedinky na Českej strane Svatý Štěpán. Tu sme sa stretli so študentami Gymnázia zo Slavičína. Stretnutie bolo na ihrisku – čo nám vyhovovalo, nakoľko bolo krásne slnečné počasie a to bolo ako stvorené pre spoločné loptové hry. Zahrali sme si futbal a vlajky.

V rámci prehĺbenia znalostí o EÚ sme si urobili krátky test pod názvom Čo vieš o EÚ? Zaujímavá bola aktivita, kde sme hľadali význam jednotlivých slov v slovenskom a českom jazyku.

Bolo to super stretnutie, kde sme sa zoznámili so super partou a určite by sme sa chceli stretnúť opäť a preto sme ich pozvali znovu. Dohodli sme sa na ďalšom stretnutí a spolupráci.


16.5.2023

Workshop Fakescape – Zachráňte prázdniny!

(alebo AKO TRIEDIŤ DEZINFORMÁCIE, FALOŠNÉ SPRÁVY)

Pani Naďa Nováková z kancelária EP na Slovensku ponúkla ambasádorom našej školy zorganizovať workshop v podobe únikovej hry na tému dezinformácií. Ide o pilotný projekt, ktorý sa na Slovensku spúšťa v spolupráci so študentským združením FAKESCAPE. 

Fakescape je pôvodom študentský spolok z Brna, ktorý hravou formou učí o mediálnej gramotnosti a kritickom myslení. Hra Zachráňme prázdniny je úniková hra určená pre stredné školy. Cieľom je zoznámiť žiakov s problematikou fake news, dezinformácií a kritického myslenia.

Počas dvojhodinového workshopu sme sa presunuli do budúcnosti – píše sa rok 2029 a máme tu prezidentské voľby. študenti 2.A triedy v úlohe novinárov, strážnych psov demokracie, riešili rôzne úlohy, aby vďaka nim odhalili podvodného kandidáta, ktorý chcel po svojom zvolení zrušiť letné prázdniny. Pracovali sme v skupinkách ako novinárske redakcie, k riešeniu používali okrem úryvkov z ústavy a zákonov aj vlastné telefóny. V druhej časti workshopu sme spoločne diskutovali o jednotlivých úlohách, ako si overiť  informácie a prepojili sme tak skúsenosti z hry so skutočným dianím vo svete.

Dokumenty na stiahnutie