2381 M Strojárstvo

Odbor je vhodný pre chlapcov i dievčatá. Naši absolventi majú možnosť uplatnenia na trhu práce v oblasti:

  • konštruovania a dizajnu strojných a zariadení s využitím praktických znalostí počítačovej podpory konštruovania - 3D scaneru, aditívnych technológií - 3D tlač a grafických systémov - AutoCAD, SolidEdge, CreoParametric
  • technologickej prípravy výroby vrátane tvorby programov pre CNC stroje v systémoch - Heidenhein, Sinutrain, NXCAM
  • metrológie a kontroly kvality výroby s využitím merania i na 3D meracom zariadení
  • automatizácie a robotizácie výrobných procesov - základy programovania robotického ramena
  • riadenia priemyselnej výroby na úrovni stredného manažmentu

Pre zvýšenie odborných kompetencií našich študentov v 3. ročníku realizujeme odbornú prax priamo vo vybranej strojárskej firme

Dokumenty na stiahnutie