Vedenie školy

Titul, meno, priezviskoPracovná pozíciaTelefóne-mail
Ing. Michal Jančo Riaditeľ školy +421 42 442 12 89  michal.janco@spsdub.sk

Mgr. Miloš Bezák

Zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov

+421 42 442 12 89  milos.bezak@spsdub.sk

Ing. Pavol Putirka

Zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie odborných predmetov

+421 42 442 12 89  pavol.putirka@spsdub.sk
Alena Beňová vedúca TEČ  042 / 4422 243
kl.16
 alena.benova@spsdub.sk
Ing. Milan Bahno Vedúci pre praktické vyučovanie  042 / 4422 243

 milan.bahno@spsdub.sk
Mgr. Alžbeta Jurigová

Špeciálny pedagóg a výchovný poradca

+421 901 918 474  alzbeta.jurigova@spsdub.sk
Ing. Martin Šmihál

Kariérový poradca

+421 42 442 12 89  martin.smihal@spsdub.sk
Margita Rexová

Vedúca školskej jedálne:

+421 901 918 470  margita.rexova@spsdub.sk