2387 M Mechatronika

Povolanie budúcnosti, absolventi:

  • vytvárajú z mechanických, elektrických a elektronických komponentov komplexné mechatronické systémy, venujú sa aplikácii robotických systémov nielen v priemyselnej výrobe
  • vyrábajú jednotlivé mechanické a elektronické komponenty a skladajú ich do celkov, hotové sústavy pripravujú do prevádzky, programujú ich a pracujú s technickými  konštrukčnými podkladmi systémov
  • starajú sa o údržbu a opravy mechatronických systémov po stránke hardwarovej i softwarovej
  • uplatnia sa v oblasti: automobilového priemyslu, optoelektroniky, fotoniky, robotiky, zdravotníckej techniky, leteckého priemyslu, nanomateriálov, inteligentnej senzoriky, družicovej techniky, obranných systémov, automatizačnej techniky, sanačnej techniky, spotrebnej elektroniky, mechaniky tekutín, biotechnológií a hlasových technológií

Absolventi študijného odboru mechatronika majú možnosť získať osvedčenie na samostatnú prácu na elektrických zariadeniach do 1000V.

Dokumenty na stiahnutie