eTwinning

V školskom roku 2021/2022 sa nám podarilo nájsť eTwinningových partnerov z krajín Poľsko a Česká republika. Nadviazali sme medzinárodnú spoluprácu v spoločnom projekte a zaregistrovali sme náš projekt pod názvom

Break Your Head to Solve the Problems.

Projekt sa zaoberá otázkami súvisiacimi s riešením algoritmov rôznymi spôsobmi. Študenti zo 4 škôl (dve z Poľska, jedna z Českej republiky a naša) si vymenia skúsenosti a budú kooperovať na riešení zadaných problémov. Zaujímavou formou si budú rozširovať svoje digitálne, jazykové, technické kompetencie, ale aj iné zručnosti (komunikácia, spolupráca, kreativita, kritické myslenie). Študenti sa budú podieľať na spoločných projektoch tak v škole, ako aj so svojimi zahraničnými partnermi. V procese riešenia budú zapojení do digitálnych aktivít rozvíjajúcich ich IKT zručnosti. Precvičia si aj svoje znalosti z angličtiny, pretože celý projekt je realizovaný v tomto jazyku.

Aktivity budú zamerané na riešenie problémov čo úzko súvisí s algoritmizáciou. Projekt je zameraný na vytvorenie postupu pri riešení jednoduchých problémov z rôznych oblastí – matematika, ekonómia, informatika, inžinierstvo. Chceme dať študentom možnosť vyskúšať si riešenie problémov v rôznych aplikáciách a uvedomiť si nevyhnutnosť dennodenného používania rôznych postupov riešenia.

Škola sa tak prvýkrát zapojí do komunity škôl, ktoré využívajú túto platformu na rozvoj pedagógov a študentov.  Prostredníctvom partnerstva škôl v eTwinningu, európskeho programu v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, podporíme rozvoj spolupráce európskych škôl.


European Quality Label: projekt "Break Your Head to Solve the Problems" získal ďalšie významné ocenenie
ETwinning, iniciatíva Európskej únie pre školskú spoluprácu, ponúka vzdelávacím inštitúciám možnosť prepojenia sa s učiteľmi a žiakmi z celej Európy prostredníctvom online projektov. eTwinning udeľuje European Quality Label ako uznanie vynikajúcich výsledkov a kvality týchto projektov. Toto ocenenie nám bolo udelené za eTwinningový projekt "Break Your Head to Solve the Problems" , v ktorom sme sa zamerali na logické riešenie problémov a rôznych algoritmov viacerými spôsobmi.
Cieľom projektu bol rozvoj kritického myslenia a kreativity u študentov, rozvoj komunikačných zručností, predovšetkým v angličtine, rozvoj mediálnej a digitálnej gramotnosti. Na projekte pani učiteľky Matulová a Smetanová pracovali s 12 žiakmi terajšej 4.C odbor TIS a partnerskými školami v Poľsku a Českej republike.
Medzi hlavné kritériá, ktoré sú nevyhnutné pre získanie tohto ocenenia, patrí spolupráca medzi partnermi, inovácia a originalita projektu, jeho pedagogická kvalita, európsky rozmer a presah, využitie moderných technológií a výsledky projektu.
Ocenenie European Quality Label je pre nás nielen odmenou za našu prácu, ale aj motiváciou a príležitosťou pre ďalšiu medzinárodnú spoluprácu.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Apríl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16
17
18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30