2675 M Elektrotechnika

Ponúka absolventom široké možnosti uplatnenia pre:

výkon povolania elektrotechnika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru v oblasti:

  • informačných a komunikačných technológií, elektronických počítačových  systémov, stavebnicových prvkov elektroniky so zameraním na priemyselnú informatiku, automatizované systémy vyššej generácie a technickú kybernetiku
  • projektovania a konštruovania elektrických zariadení, elektrických pohonov s impulznými a frekvenčnými meničmi v rôznych odvetviach národného hospodárstva
  • žiaci získané teoretické vedomosti v odborných predmetoch následne aplikujú na praktických cvičeniach
  • vizualizácie výstupných parametrov riadenia elektrických pohonov
  • diagnostiky elektrických zariadení z hľadiska ochrany pred zásahom elektrickým prúdom

Absolventi študijného odboru elektrotechnika majú možnosť získať osvedčenie na samostatnú prácu na elektrických zariadeniach do 1000V.

Dokumenty na stiahnutie