Arduino - Roboti do domácnosti

<<späť na Aktivity školy  |  05.4.2022
Súťaž tímov Roboti do domácnosti

Súťaž tímov

Roboti do domácnosti

V týždni 4.4. až 8.4.2022 sa vo vestibule SPŠ koná prehliadka prác žiakov 2.D a 2.E triedy.

Žiaci pracovali v tímoch na naprogramovaní Arduina a zostrojili robota do domácnosti. Zadanie dostali na hodine VYT.