Finančná gramotnosť

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ

Názov projektu:

 

Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2022

 

Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica ad Váhom

 

 

 

Hlavný cieľ projektu: Výchova k podnikaniu

 

Čiastkové ciele:

-       zvýšiť odborné kompetencie pedagogických pracovníkov našej školy, študentov v oblasti podnikania, zdrojov financovania podnikania a orientáncia v platných zákonoch,

-       získať informácie a oboznámiť sa s možnosťami vytvorenia vlastnej firmy,

-       prepojiť pozntky z finančnej gramotnosti a naučiť sa vytvoriť strategický plán fungovania firmy

-       vymyslieť a aplikovať zaujímavý produkt na trh,

-       naučiť sa spolupracovať s konkurenciou, vedieť prezentovať svoju prácu a svoje postoje,

-       implementácia nadobudnutých vedomostí do osobného a profesionálneho života.

Časový harmonogram realizácie projektu

Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2022

Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica ad Váhom

 

 

Predpokladaný termín

aktivita

účasť

august –

september 2022

obstaranie – materiálne zabezpečenie pre potreby uskutočnenie projektu – nákup prezenčných panelov, vytvorenie vzdelávacích dokumentov

zabezpečí škola – koordinátori projektu

pedagógovia ekonomických predmetov

september -

november 2022

-     Workshop - vytvorenie študijných podkladov pre realizáciu školenia a vypracovanie otázok, úloh k testu

-     vzdelávania prostredníctvom prednášok

témy: Ako začať podnikať

 Legislatíva podnikania

 Strategický manažment, marketing firmy

-     ČO VIEM O PODNIKANÍ – test s otázkami o podnikaní

-     MOJA PRVÁ FIRMA -vytvorenie modelu vlastnej firmy s produktom ktorý bude propagovať školu s enviromentálnym zameraním

učitelia ekonomických predmetov v spolupráci s praxou

účasť na vzdelávaní -všetky skupiny projektu

 

 

 

všetky skupiny projektu

 

každá firma musí mať zloženie - učitelia, študenti a rodičia

december 2022

DEŇ NOVOVZNIKNUTÝCH FIRIEM

-     súťaž o najlepšiu novovzniknutú firmu

-     prezentácia novovzniknutých firiem s enviromentálnym produktov s logom školy v priestoroch školy

-     vyhodnotenie projektu.

učitelia, študenti, rodičia

 

 

 

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Október 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31