Školský parlament

Školský parlament (ŠP) je reprezentatívnym orgánom žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.

Prostredníctvom ŠP majú žiaci možnosť demokraticky ovplyvňovať dianie v škole, participovať na ňom, vyslovovať svoje nároky a požiadavky.

Žiaci si prostredníctvom ŠP trénujú svoje komunikačné zručnosti, osvojujú si štýl asertívneho správania, posilňujú si svoje rozhodovacie kompetencie, získavajú vedomie o svojich právach, preberajú na seba zodpovednosť.

Školský parlament pracuje v zmysle ustanovenia §26 Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve:

· vyjadruje sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,

· podieľa sa na tvorbe a zabezpečení dodržiavania školského poriadku,

· zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy a predkladá im svoje stanoviská a návrhy,

· volí zástupcu žiakov do rady školy,

· spolupracuje s miestnym mládežníckym parlamentom, ak sú v meste zriadené,

· odporúča miestnemu mládežníckemu parlamentu svojich členov, ktorí môžu zastupovať školu v miestnom mládežníckom parlamente, ak je v zriadený,

· prostredníctvom miestneho mládežníckeho parlamentu spolupracuje s ďalšími školskými parlamentmi,

· podporuje rozvoj žiakov podieľaním sa na príprave neformálnych aktivít a podujatí.

Koordinátorka ŠP: Ing. Zuzana Novosádová, kontakt: zuzana.novosadova@spsdub.sk

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30