Podnety

V súvislosti so zákonom č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov plní úlohy zodpovednej osoby v TSK a v OvZP TSK hlavný kontrolór.

Hlavný kontrolór je zodpovedný za prijímanie, preverovanie, vybavovanie a evidenciu podnetov a plnenie ďalších úloh stanovených zákonom a smernicou TSK č. 4/2015.

 Podnety možno podávať :

 Elektronickou poštou zaslanou na adresu : hlavnýkontrolor@tsk.sk

  1. Poštou na adresu : Trenčiansky samosprávny kraj

       Hlavný kontrolór

       K dolnej stanici 7282/20A

       911 01 Trenčín

           Na obálke je potrebné uviesť upozornenie : „ Do rúk hlavného kontrolóra – Neotvárať„


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Február 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29