Elektrotechnika 2675 M

Integrovaný  odbor elektrotechnika je vhodný pre chlapcov aj dievčatá. Štúdium je v prvom aj druhom ročníku zamerané hlavne na elektrotechniku, elektroniku a výpočtovú techniku. V treťom ročníku si študent výberom voliteľných predmetov vytvára predpoklady odbornej orientácie najmä v oblasti priemyselnej informatiky a výkonovej elektroniky. V odbornej oblasti priemyselnej informatiky  sa vyučuje mikroprocesorová technika, automatizácia a elektrotechnické meranie s veľkým podielom laboratórnej a praktickej výučby.

V odbornej oblasti výkonovej elektroniky je výučba zameraná  na návrh výkonových elektronických zariadení. Odbor je zameraný tiež na riešenie problematiky elektrických pohonov a ich riadenia. V odbore je posilnený predmet grafické systémy vyučovaný na PC. Umožňuje navrhovať, konštruovať a kresliť elektrické schémy a elektrické rozvody na PC.

 V štvrtom ročníku môže študent vykonať skúšku z elektrotechnickej spôsobilosti, čo ho oprávňuje pracovať na elektrických zariadeniach do 1000V a bleskozvodoch.

Uplatnenie absolventov:

-    konštrukčná činnosť

-    podnikateľská prax

-    programátorská a projekčná činnosť

-    stredný stupeň riadenia výroby

-    kontrola, meranie, diagnostika el. obvodov, odborné prehliadky a skúšky  el. zariadení

-    možnosť pokračovať v štúdiu na univerzitách resp. v pomaturitnom štúdiu

 

Absolventi sa naučia: pracovať s počítačom, využívať programové prostriedky, ako sú textový editor, databázy, tabuľkový procesor, ale aj grafické prostriedky OrCAD, ElProCAD, EPLAN, AutoCAD, programovanie jednočipových mikropočítačov (8051, AVR), PLC (programovateľné logické automaty), spoznajú technické vybavenie počítača, rôzne periférne zariadenia ako sú  tlačiarne, scannery, CD-ROM, plottre, ako aj ich pripojenia.

Naučia sa navrhovať a kontrolovať, diagnostikovať elektronické obvody a ich celky, spracúvať a čítať technickú dokumentáciu, programovať v jazykoch C a  PASCAL, vytvárať programové aplikácie v jazyku symbolických inštrukcií pre jednočipové mikropočítače.

Naučia sa orientovať vo svete techniky, v manažérských činnostiach a v podnikaní.

Dokumenty na stiahnutie