Platba stravného na september 2017

Stravník je každý  nový mesiac prihlásený na stravu vždy až od nasledujúceho dňa po dni, kedy svojím podpisom potvrdil prevzatie stravných lístkov na príslušný mesiac !

               15 – 18-19 rokov

           PLATBA NA       9/2017:

         19 dní   x   1,44  =   27,36 €

                                         - preplatok

         

               11 – 14 rokov

        PLATBA NA       9/2017:

         19 dní   x    1,34 =   25,46 €

                                           - preplatok

Potvrdenia o zaplatení za  stravu bez uvedenie VS (variabilného symbolu – čísla stravníka) neprijímame !

Za stravu treba platiť vždy do 20-teho v mesiaci !!!

 

STRAVNÉ LÍSTKY BUDEME VYDÁVAŤ

v    S T R E D U    30.8.2017

vo  Š T V R T O K  31.8.2017 v čase do 12:00

od P O N D E L K A  4.9.2017 v čase od 12:30 do 14:30 hod.

 

Číslo nášho účtu v Štátnej pokladnici 7000505916/8180

IBAN:     SK31 8180 0000 0070 0050 5916   

Stravný lístok je cenina !!!

Pri jeho strate nežiadajte náhradný !!!


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac August 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31