Vedenie školy

Titul, meno, priezviskoPracovná pozíciaTelefóne-mail
Ing. Michal Jančo Riaditeľ školy +421 42 442 12 89  michal.janco@spsdub.sk

Mgr. Miloš Bezák

Zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie:

+421 42 442 12 89  milos.bezak@spsdub.sk
Alena Beňová vedúca TEČ  042 / 4422 243
kl.52
alena.benova@spsdub.sk
Ing. Milan Bahno Vedúci pre praktické vyučovanie:  042 / 4422 243
kl.51
 milan.bahno@spsdub.sk
Mgr. Miroslava Punová

Výchovný poradca:

+421 901 918 474  miroslava.punova@spsdub.sk
Margita Rexová

Vedúca školskej jedálne:

+421 901 918 470  margita.rexova@spsdub.sk