Strojárstvo 2381 M

Odbor je vhodný pre chlapcov aj dievčatá. Absolvent má bohaté vedomosti z oblasti strojárskej konštrukcie, grafických systémov, strojárskej technológie a programovania CNC strojov, ktoré sú nosnými predmetmi odboru. Má vedomosti a zručnosti z kontroly a merania v strojárstve s využitím nielen klasických metód merania ale aj moderného 3D meracieho systému WENZEL  Základné praktické zručnosti žiak získa v rámci praktického vyučovania v moderných  dielňach pre ručné i strojné obrábanie. Spôsobilosti v oblasti informačných technológií rozvíja v odborných predmetoch hlavne so zameraním na využitie CA technológií. V rámci systému CAD sa žiaci  naučia  vytvárať výkresovú dokumentáciu v programe AutoCAD, ktorý je zameraný na 2D kreslenie. Súčasne  sa učia vytvárať priestorové modely a následne výkresovú dokumentáciu v programoch SolidEdge a Creo Parametric. V rámci systému CAM absolvent získa základné vedomosti v oblasti programovania CNC strojov a zariadení s využitím programov HEIDENHAIN, SINUTRAIN a NX CAM.

Novinkou vo vyučovaní je programovanie pomocou aplikácie ARDUINO na vytváranie jednoduchých projektov v oblasti elektroniky, priemyselnej automatizácie a robotizácie. Žiak získa tiež základné vedomosti z oblasti elektrotechniky, ekonomiky a práva.

Absolventi nachádzajú uplatnenie v oblasti technickej prípravy výroby ako konštruktéri, technológovia, pracovníci, v oblasti metrológie, programovania CNC strojov a tiež ako riadiaci pracovníci na úrovni stredného manažmentu.

Môžu  tiež pokračovať v štúdiu na univerzitách predovšetkým s technickým zameraním.

Dokumenty na stiahnutie