ERASMUS + KA102

Erasmus+ 2019-1-SK01-KA102-06050

Výška grantu: 17 450,- EUR

Názov projektu: „Medzinárodná spolupráca napomáha zvyšovať odbornú prax študentov“.

Žiaci študijného odboru mechatronika absolvovali odbornú prax v Českej republike.

Vďaka podporenému grantu z programu Európskej únie Erasmus+ v školskom roku 2021/2022 prebehla realizácia projektu „Medzinárodná spolupráca napomáha zvyšovať odbornú prax študentov“. Prioritným zámerom bolo rozšírenie odbornej pripravenosti žiakov SPŠ pre ich budúce profesionálne zaradenie do pracovného pomeru.

V termíne 30.5.2022 až 10.6.2022 sa uskutočnila dvojtýždňová odbornú stáž skupiny žiakov Strednej priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom do modernej strojárskej firmy v Českej republike. 10 študentov z odboru mechatronika absolvovali odbornú stáž v rámci povinnej tzv. súvislej odbornej praxe, vo firme EUTECH.a.s. v Štenberku. Dozor zaisťovala pani učiteľka Ing. Lenka Reseková. Pedagóg bol nápomocný žiakom pri každodennom realizovaní povinností a rovnako aj riadila a organizovala ich voľnočasové aktivity.

Zapojenie žiakov študijného odboru do projektu prispelo k zvýšeniu kvality odbornej praxe. Vo výberovom konaní, ktoré prebehlo pred stážou boli vybraných 8 žiakov z 3.B a 2 žiaci z 2.F, ktorí spĺňali výberové kritéria. Nasledovala prípravná časť, ktorá obsahovala poučenie o bezpečnosti na pracovisku a pokyny ako sa správať na odbornej praxi aj počas celej mobility v zahraničí. Žiakom boli školou poistení a boli im pridelené na účet financie, ktoré poskytla Európska únia v grante financovanom projekt Erasmus+.

V rámci projektu bol využitý ECVET (Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu) s jasne danou náplňou praxe a zodpovedajúcim systémom hodnotenia, s ktorými boli pred stážou oboznámení účastníci. Žiaci počas stáže pracovali s odbornou a technickou dokumentáciou. Rozšírili si zručnosti obsluhovať stroje a moderné zariadenia, ktorými nedisponuje škola. Realizáciou stáže vo firme v ČR získali žiaci zahraničnú prax vo svojom odbore, vyskúšali si, či sú schopní aplikovať svoje teoretické a odborné znalosti získané v škole.

Po stáži boli študenti hodnotení mentorom z firmy a získané hodnotenie sa im započíta do hodnotenia odbornej praxe na SPŠ v druhom polroku školského roku 2021/2022. Na záver stáže obdržali Europass, ako uznanie nadobudnutých vzdelávacích výstupov naučených počas praxe.

Zahraničná mobilita očami študentov

Ani po skončení mobility v Českej republike sa práca na projekte neskončila. Medzi účastníkmi sme urobili krátky prieskum, v ktorom sa všetci účastníci zhodli na tom, že projekt Erasmus+ je jedinečnou príležitosťou, ktorú by bola veľká škoda nevyužiť. Pridali aj svoje komentáre k príspevku o realizácií mobility na FB školy, kde sa chcú podeliť so svojimi pocitmi s rovesníkmi. V regionálnych novinách bol zverejnený článok účastníčky stáže. Ako zahraničnú odbornú prax vnímajú si môžete prečítať a pozrieť aj v ich nasledujúcich príspevkoch.

Fotogaléria

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30