Mechatronika 2387 M

Študijný odbor mechatronika je interdisciplinárnym študijným odborom, integrujúcim jednotlivé zložky strojárskeho a elektrotechnického odboru. Odbor je vhodný pre chlapcov aj dievčatá.

 Po štvorročnom štúdiu je absolvent pripravený pre výkon stredných technických a hospodárskych funkcií v oblasti automatizovaných výrobných systémov, ktoré zahrňujú konštrukciu a modelovanie na /osobných počítačoch/ PC a tiež pomocou PC riadených technológií. Získa základné poznatky z programovania PLC systémov, CNC strojov a robotov a 3D odmeriavania, pneumatických a hydraulických systémov

Absolventi sa naučia: pracovať s počítačom, využívať programové prostriedky, ako sú textový editor, tabuľkový procesor, grafické prostriedky OrCAD, EPLAN, AutoCAD, programovať v jazyku  C a programovať jednočipové mikropočítače (AVR).

Žiak pokračuje v štúdiu cudzieho jazyka zo základnej školy. Získa poznatky a skúsenosti so založením a vedením malých a stredných podnikateľských firiem. Dôraz sa kladie na využívanie informačných a komunikačných technológií. Mechatronika integruje v sebe poznatky elektrotechniky strojárstva, výpočtovej techniky a pripravuje pre štúdium na školách univerzitného smeru v odboroch elektrotechnika, strojárstvo a mechatronika

Dokumenty na stiahnutie