Informácie o štúdiu

V školskom roku 2021/2022  otvárame na škole  päť tried.

Vyučovanie prebieha podľa školského vzdelávacieho plánu, ktorý nájdete na našej stránke školy  v sekcii študijné odbory /strojárstvo, elektrotechnika, mechatronika, technicko informatické služby/


V študijných odboroch strojárstvo, elektrotechnika a mechatronika  sa na začiatku štúdia volí jeden cudzí jazyk, v štúdijnom odbore technicko informatické služby sa na začiatku štúdia volia dva cudzie jazyky (vyučujeme anglický, nemecký a ruský jazyk).
Prihlášky na štúdium podáva zákonný zástupca uchádzača cez Edupage svojho dieťaťa.
Stredné školy do 26. februára 2021 zverejnia informácie o otváraných odboroch a kritériách /podmienkach prijatia.
Žiaci si môžu do 8. apríla vyberať školy, na ktoré podajú prihlášky. Do tohto času môžu svoje prihlášky meniť. Základná škola ich prihlášky ešte skontroluje a spracuje do 16. apríla.
Po skončení prijímacieho konania zadáme výsledky do EduPage. EduPage zostaví poradie uchádzačov podľa nastavených kritérií. Prijatým žiakom sa vygeneruje rozhodnutie o prijatí, ktoré si nájdete v systéme.
Prijatí uchádzači potvrdia nástup na vzdelávanie, neprijatí sa môžu  odvolať.

V prípade zmien sa všetky  kritéria a  termíny budú aktualizovať.

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2021 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30